Polski English

/Dostawa pakietów urządzeń i wyposażenia okrętowego/

Współpraca ze Stocznią Remontową w realizacji licznych projektów m.in. budowa statków szybkiego reagowania, statku logistycznego

Navimor uczestniczył w szeregu projektach realizowanych przez Grupę REMONOTWA jako dostawca kompletnych pakietów maszyn, urządzeń i wyposażenia zarówno dla nowo budowane jednostki, jak na duże przebudowy. Navmor zapewniał pełną obsługę zakupów od uczestnictwa w procesie projektowania, poprzez kontraktację, obsługę spraw handlowych, finansowych i logistykę, aż do obsługi w okresie gwarancyjnym.

Navimor uczestniczył w powyższym zakresie między innymi w takich projektach jak :

  • Statki szybkiego reagowania i statki do obsługi boi dla brytyjskiego armatora Trnity House
  • Okręt logistyki i wsparcia „ORP Czernicki” dla Marynarki Wojennej RP
  • Jednostka przeładowcza Transhiper Isken  dla armatora niemieckiego Oldenburg
  • Promy pasażersko samochodowe serii SKS dla armatorów Wightlink, Basto Fosen, Calmac, Fjord1, MRF
  • Przebudowa statków ro-ro na statki do kładzenia kabli na dnie morza

 

Navimor, działając razem ze Stocznią Wisła, dostarczył również serię ponad 20 kompletnie wyposażonych nadbudówek dla Stoczni Remontowa Shipbuilding na statki typu AHTS i PSV.

Nasze inwestycje

Klauzule informacyjne Rodo
Strony internetowe - odee.pl