Polski English

/Działalność/

Budowa statków i modułów statkowych

Projektowanie i produkcja gotowych jednostek morskich różnego typu oraz wykonawstwo wszelkich typów konstrukcji okrętowych.

Generalne wykonawstwo projektów (GW)

Budowa kompletnych obiektów w formule pod klucz z możliwością zarządzania obiektami

Realizacja inwestycji mieszkaniowych

Budowa nowoczesnych, zielonych osiedli mieszkaniowych dostosowanych do wymogów młodych ludzi.

Transfer technologii i usługi edukacyjne

Wsparcie technologiczne i edukacyjne z zakresu eksploatacji jednostek morskich oraz szkolenie wyspecjalizowanych kadr

Zarządzanie projektami


- Management techniczny,
- Usługi consultingowe,
- Usługi gastronomiczno-hotelowe

Transfer technologii i usługi edukacyjne

Navimor zapewnia wszechstronne i kompleksowe usługi w zakresie zarządzania w trakcie etapów projektowania, budowy i dostawy , jak również w trakcie okresu po realizacji projektu.

Navimor International jest firmą o bardzo dużym doświadczeniu zarówno w branży stoczniowej, jak i szeroko pojętej działalności deweloperskiej. Dzięki wiedzy zdobytej w ciągu naszej wieloletniej działalności, wykonujemy projekty z najwyższą dbałością o szczegóły i jakość. Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w zakresie technicznego zarządzania, doradztwa projektowego i realizacji projektu.

 

Dla zapewnienia wykonawstwa projektów na najwyższym poziomie, Navimor współpracuje z licznymi uznanymi biurami projektowymi, ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi między innymi z Akademią Morską w Gdyni. Dzięki takiemu podejściu, nasze projekty odznaczają się nowoczesnością i innowacyjnością.

 

Zapewniamy wszechstronną i pełną obsługę realizowanych projektów, podczas etapu budowy i dostaw, jak również po zakończeniu realizacji. Przekazujemy „know-how”, pomagamy w utrzymaniu technicznym, szkolimy personel końcowego użytkownika.

Nasze projekty dostaw jednostek pływających są rozszerzone o usługi związane eksploatacją i utrzymaniem technicznym dostarczanych jednostek. Usługi te świadczone są nie tylko w okresie gwarancyjnym, lecz również po zakończeniu po zakończeniu gwarancji.

 

Kontrakty Navimor na budowę kompletnych obiektów, jak na przykład kontrakt na budowę stoczni Nigerdock w Nigerii, obejmowały również szereg usług w zakresie transferu technologii oraz managementu technicznego. Przez 15 lat polscy eksperci z Navimoru pracowali na kluczowych stanowiskach technicznych w tej stoczni. Navimor przeprowadził pełny program szkoleń personelu nigeryjskiego w Polsce w zakresie obsługi i utrzymana w ruchu wyposażenia stoczniowego, w tym obsługi doku suchego i pływającego. Na terenie stoczni Nigerdock polscy specjaliści założyli i prowadzili szkołę zawodową przygotowującą miejscową kadrę wykwalifikowanych pracowników stoczniowych. To przekazane „know-how” oraz bezpośredni transfer technologii spowodował osiągnięcie przez tę stocznię poziomu technicznego umożliwiającego zbudowanie gotowych jednostek pływających. Z elementów dostarczone przez Navimor z Polski w systemie CKD zostały zbudowane pod nadzorem polskich specjalistów promy rzeczne - pierwsze jednostki pływające w historii Nigerii wykonane w tym kraju.

W innym kraju afrykańskim, to jest w Angoli, eksperci Navimoru położyli podwaliny pod rozwój sektora morskiego i edukacji morskiej. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Navimor i Gdańska Stocznia Remontowa prowadzili szkołę „Helder Neto” w miejscowości Namibe w Angoli kształcącą w zawodach związanych z gospodarką morską. Wieloletnia praca dziesiątków polskich specjalistów delegowanych przez Navimor w ogromnym stopniu przyczyniła się do wykształcenia profesjonalnych angolskich kadr dla sektora morskiego tego kraju.

Pozycja i referencje Navimoru uzyskane w tym projekcie przyczyniły się do wyboru naszej firmy w 2006 roku przez Rząd Republiki Angoli jako partnera w tworzeniu edukacji morskiej w Angoli na poziomie akademickim. W ramach kontraktu pomiędzy Ministerstwem Rybołówstwa Angoli Navimor Int. wybudował i uruchomił Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w mieście Moçamêdes, na południu kraju. 

 

Zobacz projekt

Podczas realizacji tego projektu kluczowe znaczenia ma współpraca z naszym partnerem edukacyjnym i naukowym, tj. Akademią Morską w Gdyni. Ta nowoczesna uczelnia, która notowana jest w pierwszej trójce najlepszych uczelni morskich na świecie, odpowiedzialna jest między innymi za przygotowanie koncepcji edukacyjnej i organizacyjnej oraz programów nauczania dla uczelni w Angoli.

 

Kontynuowany jest również nasz udział w tworzeniu kadr dla gospodarki morskiej Angoli. W ramach projektu realizowanego przez Navimor dwudziestu studentów z tego kraju studiuje na studiach magisterskich i doktoranckich w Akademii Morskiej w Gdyni i na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Projekt budowy i tworzenia uczelni w Angoli nie był pierwszym projektem, w którym Navimor współpracował z Akademią Morską w Gdyni. Navimor działał  na rzecz Akademii między innymi jako konsultant ds. budowy statku badawczo-szkolnego Horyzont II.

Navimor doprowadził również do bezpośredniej współpracy pomiędzy Akademią Morską w Gdyni a Stocznią Wisła w zakresie prac badawczych i budowy prototypu platformy ratowniczej do podejmowania ludzi i tratew ratunkowych z ludźmi znajdującymi się w zagrożeniu życia na morzu w ekstremalnych (sztormowych) warunkach hydrometeorologicznych. 

 

Navimor, razem ze Stocznią Wisła nawiązał współpracę z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie opracowywania koncepcji oraz badań napędów elektrycznych jednostek pływających budowanych przez Navimor i Stocznię Wisła sp. z o.o. w Gdańsku.

Nasze inwestycje

Klauzule informacyjne Rodo
Strony internetowe - odee.pl