Polski English

/Działalność/

Budowa statków i modułów statkowych

Projektowanie i produkcja gotowych jednostek morskich różnego typu oraz wykonawstwo wszelkich typów konstrukcji okrętowych.

Generalne wykonawstwo projektów (GW)

Budowa kompletnych obiektów w formule pod klucz z możliwością zarządzania obiektami

Realizacja inwestycji mieszkaniowych

Budowa nowoczesnych, zielonych osiedli mieszkaniowych dostosowanych do wymogów młodych ludzi.

Transfer technologii i usługi edukacyjne

Wsparcie technologiczne i edukacyjne z zakresu eksploatacji jednostek morskich oraz szkolenie wyspecjalizowanych kadr

Zarządzanie projektami


- Management techniczny,
- Usługi consultingowe,
- Usługi gastronomiczno-hotelowe

Zarządzanie projektami

Navimor zajmuje się rozwojem i zarządzaniem projektami w różnych sektorach. Duża ich część związana jest z sektorem morskiem, ale zajmjumejy się również realizacją projektów związanych z budownictwem lądowym i rynkiem nieruchomości

Każdy projekt realizujemy z najwyższą dbałością o szczegóły i jakość wykonywanych usług - dostosowanych do potrzeb klienta.

 

Przykłady naszych realizacji.:

 

1. Projekt rewitalizacji ul. Szafarnia w Gdańsku

 

Projekt polegał na przeniesieniu zakładu produkcyjnego Dagoma do nowowybudowanych obiektów na obrzeżach Gdańska i przekształcenie poprodukcyjnego terenu w centrum miasta w nowoczeny waterfront.
Projekt obejmował:

 •   Zmiana planu zagospodarowania terenu poprzemysłowej części zakładu Dagoma
 •   Program deweloperski rozbudowy ul. Szafarnia na cele mieszkaniowo-usługowe, tzw. Waterfront
 •   Ratowanie spichlerza "Góra" i przebudowa na butikowy Hotel

 

Zobacz projekt- Rewitalizacja ul. Szafarnia

 

2. Zarządzanie techniczne Stocznią Nigerdock w Lagos, Nigeria

 

Równocześnie z kontraktem obejmującym budowę i wyposażenie Stoczni Nigerdock w Nigerii, Navimor został nagrodzony konraktem na liczne usługi związane z transferem technologii oraz zarządzaniem technicznym stocznią.

 

Przez 15 lat Polscy eksperci z Navimoru pracowali na kluczowych stanowiskach w Stocznii. Navimor zrealizował, na terenie Polski, kompleksowy program szkoleniowy mający na celu przygotowanie nigeryjskiej kadry, w zakresie użytkowania i utrzymania wyposażenia stoczni, w tym suchy i pływający dok. Polscy eksperci założyli i prowadzili szkołe zawodową w Stoczni Nigerdock, która przygotowywała wysoko wykwalifikowaną kadrę stoczniową. Przekazane technologii oraz "know-how" zaowocowało osiągnięciem przez stocznię poziomu, umożliwiającego budowę kompletnych jednostek. Sprefabrykowane elementy dostarczone z Polski przez Navimor w systemie CKD zostały wykorzystane do budowy, pod nadzorem polskich specjalistów, promów rzecznych - pierwsze statki w historii Nigerii wybudowane w kraju.

 

 

 Zobacz projekt - Nigerdock II

 

3. Utworzenie i zarządzanie Lagos State Ferries Services

 

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Navimor w Nigerii obejmował rozwój i zarządzanie techniczne firmą transportową Lagos State Ferries Services.

 

Projekt obejmował budowę promów ze sprefabrykowanych elementów w Polsce i ich wysyłce do Nigerii w systemie CKD. Budowa promów i ich pierwsze uruchomienie miało miejsce w Nigerii. Projekt był prowadzony przez grupę specjalistów ze Stoczni Wisła i Stoczni Remontowej. Polscy eksperci delegowani przez Navimor świadczyli usługi zarządcze w tym przedsiębiorstwie transportowym.

 

Zobacz projekt - Promy dla Nigerii

 

4. Zarządzanie firmą spożywczą Dagoma (2001-2006)

 

Navimor był zaangażowany w projekt zarządzania i restrukturyzacji firmy spożywczej Dagoma. Projekt obejmował:

 • Udział w procesie prywatyzacji firmy
 • Restrukturyzacja zakładu
 • Budowa nowego zakładu produkcyjnego na obrzeżach Gdańska
 • Kontynuacja produkcji i zarządzanie marką
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowii z sektora spożywczego

 

Zobacz projekt - Rewitalizacja ul. Szafarnia

   

 

5. Uruchomienie Akademii Rybołówstwa i Nauk o morzu w Namibe, Angola

 

Jednym z najważniejszych projektów Navimor'u jest budowa i uruchomienie Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe - największej Akademii Morskiej na zachodnim wybrzeżu Afryki.

 

Nieodłącznym elementów tego zróżnicowanego i skomplikowanego projektu jest opracowanie procesów edukacyjnych i zapewnienie usług umożliwiających rozruch i zarządzanie Akademią. Te aspekty projektu są realizowane w bliskiej i codziennej współpracy z Akademią Morską w Gdynii, Polska, naszym partnerem edukacyjnym.

 

Usługi edukacyjne, organizacyjne i techniczne świadczone przez Navimor i Akademię Morską w Gdynii zawierają:

 • Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania Akademii
 • Przygotowanie planów, programów nauczania i sylabusów
 • Szkolenie przyszłej kadry Akademii
 • Organizację procesu rekrutacji
 • Zarządzanie techniczne Akademią
 • Usługi edukacyjne polskich wykładowców w początkowym stadium funkcjonowania Akademii

 

Zobacz projekt - Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe

   

 

6. Projektowanie i budowa statków szkoleniowo-badawczych

 

Navimor posiada szczególne doświadczenie w budowie i wyposażaniu specjalistycznych jednostek dla podmiotów akademicki i badawczych takich jak Akademia Morska w Gdynii, czy Nigeryjski Instytut Badań Oceanograficznych i Morskich.

 • Projektowanie i budowa statków, tak aby spełniał wszystkie wymogi klienta
 • Wyposażenie jednostek nowoczesnym sprzętem badawczym - laboratoria "suche" i "mokre"
 • Przystosowanie statków do funkcji szkoleniowej
 • Szkolenie załóg z zakresu użytkowania i utrzymania jednostek

                                                                                                                         

Zobacz projekt - Bayagbona Zobacz projekt - Horyznot II

 

Nasze inwestycje

Klauzule informacyjne Rodo
Strony internetowe - odee.pl